Menu

Sahabat Sejati # 12

jadi stempleNamanya Bu Sarmi. Perempuan berusia 58 tahun ini hidup seadanya hanya dengan seorang adik yang mengalami kelainan mental. Kesehariannya bekerja sebagai buruh tani.

Perempuan yang tinggal di Desa Jragan, Tembarak, Temanggung ini tidak mempunyai rumah. Kebetulan kerabatnya juga kurang perhatian terhadapnya. Atas kebaikan hati Ketua RT setempat, Bu Sarmi dan Bu Yatmi (adiknya) dibuatkan rumah alakadarnya di tanah bengkok miliknya.

Penghasilannya tidak seberapa. Dengan berbekal kerja sebagai buruh tani, ia harus mengidupi diri sendiri dan adiknya. Juga atas kebaikan tetangga-tentangganyalah dia dapat melangsungkan kehidupan.

Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik. Amin.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *